Labs (Makmal)

  • Pelajar yang ingin mendaftar kursus Makmal Tahun 4 (Capstone Project), hendaklah LULUS semua kursus Makmal Tahun 2 & 3. Untuk pendaftaran kursus Makmal Tahun 3, pastikan pelajar LULUS semua kursus Makmal Tahun 2.
  • Makmal dijalankan pada semester 3 di Sekolah Kejuruteraan Elektrik, UTM Johor Bahru. Pelajar dikehendaki mendaftar dahulu nama di website makmal Space SKE apabila tawaran dibuka. Pelajar yang tidak mendaftar nama dan tidak membuat pendaftaran kursus makmal TIDAK DIBENARKAN untuk mengambil kursus makmal pada semester berkenaan.
Subpages (1): Capstone Project
Comments