Pengecualian Kredit

Pengecualian kredit hendaklah dibuat pada semester pertama pengajian, kecuali pengecualian kredit Latihan Praktik. Sila rujuk jadual untuk memastikan kursus-kursus yang dibenarkan untuk mendapatkan pengecualian kredit. Pelajar dikehendaki mengisi Borang Pengecualian Kredit Kursus (SP-UPA-PKM-021) dan sertakan salinan keputusan transkrip diploma.