Tempoh Pengecualian Kredit

posted Aug 22, 2011, 2:48 AM by mohamed afendi mohamed piah   [ updated Oct 7, 2011, 12:41 AM by RUBITA SUDIRMAN ]
Pengecualian kredit hendaklah dibuat pada semester pertama pengajian. Sila rujuk jadual untuk memastikan kursus-kursus yang dibenarkan untuk mendapatkan pengecualian kredit. Pelajar dikehendaki mengisi Borang Pengecualian Kredit Kursus (SP-UPA-PKM-021) dan sertakan salinan keputusan transkrip diploma.
Comments