Pengecualian kredit LI (SEE 4925/ SKEE 4926)

posted Sep 3, 2011, 12:00 PM by mohamed afendi mohamed piah   [ updated Jul 3, 2017, 12:09 AM by RUBITA SUDIRMAN ]
Syarat-syarat kelayakan:
Pelajar yang mempunyai pengalaman bekerja di bidang kejuruteraan elektrik lebih daripada 3 tahun.


Sila kemukakan permohonan dengan menghantar:
  1. Borang Pengecualian Kredit Kursus
  2. Borang FKE-LP8
  3. Surat Pengesahan daripada Majikan

ke email: rubita@fke.utm.my, cc: shahidah@fke.utm.my

Comments