Pengecualian kredit LI (SEE 4925/ SKEE 4926)

posted Sep 3, 2011, 12:00 PM by mohamed afendi mohamed piah   [ updated Jun 9, 2018, 7:33 PM by RUBITA SUDIRMAN ]
Syarat-syarat kelayakan:

Pelajar yang mempunyai pengalaman bekerja di bidang kejuruteraan elektrik lebih daripada 3 tahun.

Sila kemukakan permohonan dengan menghantar:
  1. Borang Pengecualian Kredit Kursus
  2. Borang FKE-LP8
  3. Surat Pengesahan daripada Majikan

ke email: shahdan@fke.utm.my, cc: nazhatulshima@utmspace.edu.my

Comments