Peraturan Akademik SEE/SKEE/SKEL @ SKE

A) PERATURAN PENDAFTARAN KURSUS SECARA ON-LINE

Tindakan yang perlu diambil oleh pelajar semasa membuat pendaftaran kursus secara on-line.

 • Bagi pendaftaran kursus yang mempunyai pra-syarat, pelajar mesti telah selesai mengambil (telah LULUS) kursus pra-syarat berkenaan.
 • Pelajar yang ingin mendaftar kursus tahun 4, hendaklah telah selesai (LULUS) semua kursus di tahun 1, 2 dan 3, dan bagi pelajar yang ingin mendaftar kursus tahun 3, pastikan pelajar telah selesai (LULUS) semua kursus di tahun 1 dan 2.
 • Pelajar yang ingin mendaftar Projek Sarjana Muda I (PSM 1), hendaklah memperolehi jumlah kredit dapat (Jumlah Kredit Dapat (JKD) + Jumlah Kredit Kecuali (JKC)) sekurang-kurangnya 95 kredit. Bagi pendaftaran Projek Sarjana Muda II (PSM 2), pastikan pelajar telah LULUS PSM 1.
 • Pelajar yang ingin mendaftar Kursus Elektif, pastikan pelajar berkenaan telah memperolehi jumlah kredit dapat (Jumlah Kredit Dapat (JKD) + Jumlah Kredit Kecuali (JKC)) sekurang-kurangnya 95 kredit, dan selesai semua kursus Tahun 1, 2 dan 3
 • Pelajar yang ingin mendaftar kursus Makmal Tahun 4 (Capstone Project), hendaklah LULUS semua kursus Makmal Tahun 2 & 3. Untuk pendaftaran kursus Makmal Tahun 3, pastikan pelajar LULUS semua kursus Makmal Tahun 2.
Kegagalan pelajar mematuhi peraturan di atas, akan menyebabkan permohonan pendaftaran on-line akan DITOLAK.

B) PERMOHONAN PENDAFTARAN KURSUS LEBIH DARI 10 KREDIT (untuk kurikulum 129 kredit, 136 kredit dan 137 kredit)

 • Permohonan tambahan kredit (11-12 kredit) HANYA dilbenarkan oleh FKE untuk kes-kes tertentu sahaja, seperti pelajar berada di semester akhir atau dua semester akhir dengan kredit SUDAH DAPAT lebih daripada 110 kredit.
 • Permohonan tambahan kredit hanya dibenarkan SEKALI SAHAJA, dan keutamaan akan diberikan kepada pelajar yang mendapat CPA > 2.7 sahaja.

C) PENGECUALIAN KREDIT (CE) & PERPINDAHAN CREDIT (CT)

 • Pengecualian kredit kursus HANYA DIBENARKAN untuk kursus-kursus yang telah ditetapkan oleh SKE untuk diberi pengecualian kredit. Permohonan untuk pengecualian kredit bagi kursus selain daripada yang dibenarkan oleh SKE akan DITOLAK.

 • Perpindahan kredit adalah untuk kes mereka yang bertukar program dan masih dalam tempoh pengajian.

 • Permohonan Pengecualian Kredit dan Perpindahan Kredit hendaklah dilampirkan bersama salinan transkrip diploma.

 • Permohonan pengecualian hendaklah dibuat pada awal pengajian (selewat-lewatnya pada semester pertama pengajian). Kelewatan membuat pengecualian kredit akan menyebabkan anda menghadapi masalah untuk mendaftar kursus/subjek baharu.

 • Pelajar yang TIDAK MEMBUAT PERMOHONAN pengecualian kredit, dikehendaki mendaftar kursus/subjek berkenaan dan mengambil kuliah sepertimana kursus/subjek lain.


D) PEPERIKSAAN MUET
 • Pelajar dikehendaki mengambil MUET sebagai syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda. Pelajar-pelajar yang masih belum mengambil MUET dikehendaki segera untuk mengambilnya dalam tempoh pengajian mereka.
 • Bagi kemasukan mulai Sx2016, pelajar hendaklah mempunyai sijil MUET dengan sekurang-kurangnya band 2 selewat-lewatnya pada semester ke-4.Comments